BURSA UNIVERSALA DE MARFURI A MOLDOVEI
Rambler's Top100
   DESPRE NOI       ACORDARE SERVICII       PERSOANE DE CONTACT           ENGLISH       RUSSIAN    Pagina principala Feedback Site map Versiune pentru tipar
NOUTATI, EVENIMENTE
ADRESARI OFICIALE
BAZA LEGISLATIVA
INCOTERMS
POZITII DESCHISE
STATISTICA TRANZACTII
MEMBRII BURSEI
INTREBARI FRECVENTE
PROPUNERI ON-LINE
 
Bursa Universala de Marfuri

Adresa Bursei
Republica Moldova, Chisinau
bul. Stefan cel Mare 73
.: (373 22) 274-416
Fax: (373 22) 500-832
  PAGINA PRINCIPALA >HOTARIREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

HOTARIREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA


cu privire la stimularea comertului bursier

N 899 din 9.07.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova N 103-105 din 18.07.2002

----------

In conformitate cu Legea privind bursele de marfuri nr. 1117-XIII din 26 februarie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 70, art. 464), cu modificarile ulterioare, si in scopul protejarii intereselor producatorilor autohtoni si stimularii comercializarii marfurilor prin intermediul burselor de marfuri, Guvernul Republicii Moldova HOTARASTE:

1. Se accepta propunerea Ministerului Economiei privind constituirea pina la 1 august 2002 a Bursei Universale de Marfuri a Republicii Moldova pentru implementarea si stimularea comertului bursier.

2. Ministerul Economiei va negocia cu donatorii externi asupra atragerii unui proiect de asistenta tehnica sau a unui grant pentru sustinerea logistica a demararii comertului bursier si a pregatirii personalului administrativ al Bursei Universale de Marfuri a Republicii Moldova.

3. Monitorizarea activitatii burselor de marfuri se va efectua de catre Ministerul Economiei.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA            Vasile TARLEV
Contrasemnata:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei                      Stefan Odagiu

Chisinau, 9 iulie 2002.
Nr. 899.


HOTARIREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

pentru aprobarea Regulilor de expunere spre vinzare la Bursa Universala de Marfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate in scopul stingerii obligatiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fara stapin, sechestrate usor alterabile sau cu termen de pastrare limitat, a corpurilor delicte si a bunurilor trecute in posesia statului cu drept de succesiune

N 332 din 2.04.2004

Monitorul Oficial al R.Moldova N 56-60 din 09.04.2004

----------

Guvernul HOTARASTE:

 1. Se aproba Regulile de expunere spre vinzare la Bursa Universala de Marfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate in scopul stingerii obligatiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fara stapin, sechestrate usor alterabile sau cu termen de pastrare limitat, a corpurilor delicte si a bunurilor trecute in posesia statului cu drept de succesiune (se anexeaza).
 2. Controlul asupra executarii prezentei hotariri se pune in sarcina dlui Marian Lupu, ministrul economiei.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV Contrasemnata:

Prim-viceprim-ministru Vasile Iovv Ministrul economiei Marian Lupu Ministrul finantelor Zinaida Grecianii Ministrul justitiei Vasile Dolghieru

 

Chisinau, 2 aprilie 2004.

Nr. 332.

Aprobate

prin Hotarirea Guvernului

nr. 332 din 2 aprilie 2004

REGULILE

de expunere spre vinzare la Bursa Universala de Marfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate in scopul stingerii obligatiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fara stapin, sechestrate usor alterabile sau cu termen de pastrare limitat, a corpurilor delicte si a bunurilor trecute in posesia statului cu drept de succesiune

 1. Dispozitii generale

1. Prezentele Reguli sint elaborate in conformitate cu prevederile art. 203 al Titlului V din Codul fiscal, Hotaririi Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenta, evaluare si vinzare a bunurilor confiscate, fara stapin, sechestrate usor alterabile sau cu termen de pastrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute in posesia statului cu drept de succesiune si a comorilor", Regulilor comertului de bursa si altor acte normative.

 1. Regulile reglementeaza modul de comercializare a bunurilor sechestrate de catre organele cu atributii de administrare fiscala in scopul stingerii obligatiilor fiscale si altor plati la buget, conform Titlului V al Codului fiscal, si a bunurilor ce fac obiectul Regulamentului aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001, luate la evidenta organelor fiscale de stat (in continuare - bunuri), care urmeaza a fi vindute prin intermediul Bursei Universale de Marfuri a Moldovei (in continuare - Bursa).

 1. Organizarea procesului de expunere a bunurilor spre vinzare

 1. Pentru expunerea bunurilor spre vinzare prin intermediul Bursei de catre organul cu atributii de administrare fiscala la evidenta caruia acestea se afla, se adopta o decizie cu privire la expunerea spre comercializare a bunurilor prin intermediul Bursei, conform anexei nr. 1 la prezentele Reguli.
 2. Lista marfurilor bursiere (bunurilor ce urmeaza a fi comercializate prin intermediul Bursei) este specificata in anexa nr. 2 la prezentele Reguli.
 3. Organele cu atributii de administrare fiscala expun bunurile spre vinzare la Bursa prin intermediul companiilor de brokeraj acreditate de Bursa.
 4. Companiile de brokeraj, care vor reprezenta organele cu atributii de administrare fiscala in cadrul licitatiilor, sint alese prin concurs organizat de Bursa.
 5. Organele cu atributii de administrare fiscala incheie cu compania de brokeraj contractul de prestare a serviciilor de brokeraj, conform anexei nr. 3 la prezentele Reguli.
 6. Bursa organizeaza evaluarea conformitatii, estimarea valorii bunurilor in baza informatiei obtinute de la organele cu atributii de administrare fiscala. Dupa efectuarea acestor proceduri, organele respective, in termen de pina la 5 zile, urmeaza sa conlucreze cu compania de brokeraj corespunzatoare in vederea perfectarii documentelor necesare (contractul de prestare a serviciilor de brokeraj, contractul de mandat, procura, conform anexelor nr.3, nr.4 si nr.5 la prezentele Reguli) si expunerii bunurilor spre vinzare.
 7. Dupa incheierea contractului prevazut in punctul 7 al prezentelor Reguli, organele cu atributii de administrare fiscala prezinta companiei de brokeraj urmatoarele documente aferente bunurilor:

 1. decizia de expunere a bunurilor spre vinzare prin intermediul Bursei;
 2. hotarirea (decizia, ordonanta) prin care bunurile au fost sechestrate, confiscate, declarate fara stapin, trecute in posesia statului cu drept de succesiune si luate la evidenta de catre organele cu atributii de administrare fiscala;

c) alte documente aferente bunurilor, ce ar specifica unele caracteristici ale acestora (rapoarte asupra testarilor efectuate de laboratoarele acreditate, concluzii de expertiza etc.).

 1. Nu se expun la Bursa bunurile care nu sint specificate in anexa nr. 2 la prezentele Reguli, inclusiv:

 • valuta;
 • timbrele postale;
 • valorile mobiliare;
 • biletele de loterie;
 • bunurile imobiliare;
 • produsele falsificate;
 • bunurile care, in urma evaluarii conformitatii, nu corespund cerintelor prescrise sau declarate;
 • bunurile ce urmeaza a fi transmise cu titlu gratuit sau nimicite,
 • conform capitolului V al Regulamentului aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001;
 • bunurile usor alterabile sau cu termen de valabilitate limitat, in cazurile in care timpul necesar perfectarii tuturor documentelor solicitate pentru expunerea bunurilor spre vinzare la Bursa depaseste termenul de valabilitate a acestora.

 1. In cazurile cind la evidenta inspectoratului fiscal de stat se afla bunuri indicate in Regulamentul aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001, pentru care, conform calculelor preventive prezentate de Bursa, cheltuielile aferente estimarii valorii bunurilor, evaluarii conformitatii (prin incercari de laborator), publicarii comunicatului informativ pot depasi suma preconizata spre a fi incasata de la comercializarea lor prin intermediul Bursei, asupra acestor bunuri se vor aplica prevederile Regulamentului nominalizat.
 2. Din momentul incheierii contractului de mandat (anexa nr.4 la prezentele Reguli) si perfectarii procurii (anexa nr.6 la prezentele Reguli) privind acordarea dreptului companiei de brokeraj de a expune bunurile spre vinzare la Bursa, aceasta din urma asigura publicarea in Monitorul Oficial al Republicii Moldova si in Buletinul informativ al Bursei a comunicatelor informative despre bunurile ce se expun la vinzare prin intermediul Bursei. Comunicatele informative referitoare la bunurile usor alterabile nu se publica in presa nominalizata, ci doar in publicatiile informative interne ale Bursei.
 3. Comunicatul informativ contine urmatoarele date:

 • denumirea bunurilor;
 • unitatea de masura;
 • cantitatea;
 • pretul pentru o unitate;
 • valoarea totala a lotului;
 • marimea lotului (cu indicarea modalitatii de comercializare: lot unic sau lot minim);
 • locul depozitarii;
 • conditiile de livrare.

In comunicatul informativ poate fi inclusa suplimentar si alta informatie, in functie de specificul marfurilor expuse spre vinzare.

 1. Bursa va publica comunicatul informativ indicat la punctul 13 al prezentelor Reguli cu cel putin 15 zile inainte de organizarea primei licitatii.
 2. Dupa publicarea comunicatului informativ, compania de brokeraj depune la Bursa, cu 3 zile lucratoare pina la data inceperii licitatiilor, cererea de participare la licitatiile Bursei pentru vinzare/cumparare, conform anexei nr. 6.
 3. Cererile privind includerea ofertelor de vinzare/cumparare a bunurilor in planul licitatiilor se inregistreaza de catre Bursa in mod gratuit.
 4. Cererea privind includerea in planul licitatiilor a bunurilor usor alterabile sau cu termen de valabilitate limitat se depune de catre compania de brokeraj la Bursa in termen de 24 ore dupa perfectarea contractului de mandat si a procurii. Bursa va include in planul licitatiilor cererile indicate incepind cu urmatoarea zi lucratoare.
 5. Pentru bunurile neindicate in punctul 17 al prezentelor Reguli Bursa va include ofertele in planul licitatiilor in termen de pina la 3 zile lucratoare.
 6. Licitatiile de vinzare a bunurilor se organizeaza la Bursa zilnic, de luni pina vineri, incepind cu ora 11.00, cu exceptia zilelor declarate oficial zile de sarbatoare.
 7. Daca pe parcursul a 10 licitatii bunurile nu au fost solicitate de cumparatori, se efectueaza reducerea pretului cu 10%. In cazul cind bunurile nu au fost solicitate de catre cumparatori nici dupa organizarea a inca 7 licitatii, se efectueaza reducerea pretului cu 30 % fata de pretul stabilit dupa prima reducere. In cazul in care aceste bunuri, pe parcursul a inca 5 licitatii, nu au fost solicitate de catre cumparatori, se purcede la reducerea pretului bunurilor cu 50 % fata de cel stabilit dupa a doua reducere. Dupa a treia reducere a pretului, bunurile se expun pe parcursul a inca 3 licitatii.
 8. Daca bunurile ce fac obiectul Regulamentului aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001 nu au fost vindute nici dupa a treia reducere a pretului, acestea urmeaza a fi depreciate de catre Bursa pina la pretul de comercializare sigura prin intermediul Bursei.
 9. Bunurile sechestrate in contul stingerii obligatiilor fiscale si altor plati la buget, care nu sint solicitate de catre cumparatori nici dupa a treia reducere a pretului, se retrag din vinzare de la Bursa.
 10. Cu trei zile inainte de survenirea termenului de reducere a pretului, Bursa va expedia un aviz corespunzator organului cu atributii de administrare fiscala, care a expus bunurile spre vinzare in cadrul Bursei. Organul respectiv, in termen de 24 ore, va comunica Bursei in scris obiectiile pe marginea acestui fapt. Daca in termenul stabilit de catre Bursa n-au fost receptionate obiectii din partea organului cu atributii de administrare fiscala, Bursa efectueaza reducerea din oficiu.
 11. Compania de brokeraj, in termen de 24 ore dupa organizarea licitatiei, este obligata sa informeze organul cu atributii de administrare fiscala despre rezultatele licitatiei si despre executarea contractului de mandat, conform anexei nr. 7 la prezentele Reguli.
 12. Bunurile usor alterabile nesolicitate de cumparatori cu termen de valabilitate restrins, care face imposibila comercializarea lor, urmeaza a fi retrase din vinzare de catre inspectoratul fiscal de stat, cu rezilierea documentelor ce au stat la baza expunerii la vinzare prin intermediul Bursei in timp util, pentru ca bunurile sa satisfaca inca conditiile de comercializare. Ulterior, inspectoratul fiscal de stat urmeaza sa le transmita agentilor economici, pentru a fi comercializate in baza contractului de consignatie sau de vinzare-cumparare.
 13. In cazurile cind, pe parcursul a 25 de licitatii, bunurile ce fac obiectul Regulamentului, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001, expuse spre vinzare la Bursa, nu sint solicitate de cumparatori, iar la inspectoratul fiscal de stat sint adresari din partea agentilor economici doritori de a comercializa bunurile in baza contractului de consignatie, inspectoratul fiscal de stat este in drept sa scoata bunurile indicate de la licitatiile bursiere si sa incheie contracte de consignatie cu alti agenti economici privind comercializarea lor, in conformitate cu prevederile Regulamentului sus-mentionat. In acest caz, bunurile se transmit spre comercializare in baza contractului de consignatie la pretul nu mai mic decit cel stabilit la ultima licitatie organizata de Bursa.
 14. Organele cu atributii de administrare fiscala au dreptul de a retrage bunurile din vinzare in cazurile mentionate la capitolul VI al Regulamentului sus-citat, precum si in cazul ridicarii sechestrului, conform prevederilor art. 202 al Titlului V din Codul fiscal, sau al suspendarii executarii silite a obligatiei fiscale sau a altor plati, conform prevederilor alin. (8) al art. 180 din Titlul V al Codului fiscal.
 15. In cazurile prevazute de art. 202 alin. (1) al Titlului V din Codul fiscal, organul cu atributii de administrare fiscala poate retrage din planul licitatiilor ofertele plasate. In cazul in care ofertele sint retrase ca urmare a stingerii totale sau partiale a obligatiei fiscale, ridicarea sechestrului va avea loc doar dupa achitarea de catre contribuabil a tuturor cheltuielilor legate de evaluarea, expertiza si expunerea bunurilor spre vinzare, conform devizului de cheltuieli prezentat de Bursa.
 16. III. Ordinea achitarii si perfectarii tranzactiei

 17. Potentialii cumparatori, doritori de a procura bunurile expuse spre vinzare la Bursa, sint obligati sa transfere pe contul Bursei o garantie in marime de 5% din pretul initial al marfii solicitate.
 18. Licitatia incepe prin anuntarea pretului initial al marfii. In procesul licitatiei maklerul declara pretul, iar brokerii-cumparatori - disponibilitatea de a cumpara marfa la acest pret, prin ridicarea jetonului sau, fara anunturi suplimentare, ridica mina si ofera pretul propriu. Pretul oferit de brokerul-cumparator trebuie sa fie mai mare decit cel solicitat de makler.
 19. Daca pretul oferit de brokerul-cumparator este mai mare decit pretul solicitat de makler, acesta din urma anunta numarul brokerului-cumparator si pretul oferit de acesta.
 20. Tacerea brokerului-cumparator este interpretata de makler ca acceptarea pretului oferit. Dupa aceasta, maklerul anunta pretul urmator, conform pasului licitatiei.
 21. Daca in urma licitatiilor cumparatorul (vinzatorul) marfii nu a fost stabilit, maklerul trece la pozitia urmatoare inclusa in planul licitatiilor.
 22. In procesul licitarii, brokerului-vinzator i se pot solicita informatii suplimentare pentru precizare.
 23. In cazul in care citiva brokeri solicita concomitent o anumita marfa, licitatia are loc cu ridicarea pretului. Brokerii, in procesul licitatiei, sint in drept sa ofere un pret majorat cu citiva pasi deodata. Marimea pasului este stabilita in functie de suma ofertei.
 24. Licitarea lotului respectiv se incheie atunci cind, dupa repetarea de 3 ori a pretului urmator de catre makler, nici unul din brokerii-cumparatori nu a ridicat jetonul, adica, dupa fraza "Nr., pretul, trei", se declara invingator brokerul-cumparator al carui numar a fost rostit ultimul de makler.
 25. Dupa incheierea licitatiei la lotul respectiv, maklerul anunta ca marfa a fost vinduta, numeste pretul de vinzare si numarul brokerului-cumparator.
 26. Bursa, in baza fisei de inregistrare a tranzactiilor, semnata de brokeri in timpul licitatiei, perfecteaza contractul bursier.
 27. Imediat dupa terminarea licitatiei Bursa pregateste:

 1. contractul bursier-tip;

b) raportul privind rezultatele licitatiei, care cuprinde informatii asupra tuturor tranzactiilor bursiere inregistrate.

 1. Perfectarea si inregistrarea contractelor are loc in decursul a doua ore dupa finalizarea licitatiei.
 2. In cazul in care tranzactia fixata in cadrul licitatiei nu a fost perfectata din vina cumparatorului, garantia transferata pe contul Bursei nu se restituie.
 3. Bursa confirma efectuarea operatiunii bursiere prin inregistrarea contractului, caruia i se atribuie un numar de inregistrare.
 4. Contractul reprezinta un document standardizat de Bursa, care certifica faptul incheierii tranzactiei la Bursa, constituind, totodata, un temei pentru ca participantii la licitatiile bursiere sa confirme oficial clientilor lor executarea ordinului de bursa.
 5. In momentul semnarii contractului, participantii la licitatiile bursiere verifica datele si, in caz de depistare a anumitor necorespunderi, opereaza corectarile de rigoare.
 6. Daca in momentul semnarii contractului participantii la licitatiile bursiere nu prezinta Bursei obiectii referitor la datele mentionate in contracte, acestea se considera confirmate de catre participanti si, respectiv, acestia din urma isi asuma toate angajamentele de decontare, conform datelor mentionate in contract.
 7. Contractul si fisa de inregistrare a tranzactiei sint perfectate in trei exemplare: cite unul pentru fiecare parte contractanta si unul - pentru pastrare la Bursa. Toate exemplarele contractului sint autentificate prin stampila si semnatura presedintelui Bursei. La solicitarea uneia dintre parti, Bursa poate elibera copii ale contractului inregistrat.
 8. In conformitate cu prevederile art. 203 alin. (3) al Titlului V din Codul fiscal, Bursa va retine 8% din valoarea bunurilor tranzactionate la licitatie pentru acoperirea cheltuielilor legate de expertiza, evaluarea si comercializarea bunurilor, precum si a cheltuielilor aferente publicarii comunicatului informativ indicat in pct. 13 al prezentelor Reguli.

 1. Executarea contractului

 1. Decontarile in cadrul tranzactiilor bursiere urmeaza a fi finalizate nu mai tirziu de data stabilita de subiectii contractului si stipulata in contractul bursier.
 2. Brokerul - cumparator/clientul (debitor) este obligat, in termen de pina la 3 zile din data inregistrarii tranzactiei, daca partile nu au stabilit in contractul bursier un alt termen, sa asigure disponibilul de mijloace banesti la contul de decontare al Bursei in volum suficient pentru acoperirea valorii contractului.
 3. Livrarea marfii bursiere se face in conditiile stabilite in contract.
 4. Daca se constata insuficienta mijloacelor banesti la contul de decontare al Bursei, adica brokerul - cumparator/clientul (debitor) nu si-a onorat angajamentele de plata in termenele stabilite in contract, tranzactia este anulata, iar participantului neconstiincios nu i se restituie garantia indicata la pct. 29 al prezentelor Reguli.
 5. Nu mai tirziu de urmatoarea zi lucratoare, Bursa perfecteaza dispozitii de plata in favoarea organului cu atributii de administrare fiscala, care a expus bunurile la licitatie, dupa receptionarea de la vinzator a actului de primire-predare a bunurilor (anexa nr.8 la prezentele Reguli), perfectat intre partile contractante.
 6. In cazul cind Bursa incalca termenele prevazute in pct.52, acesteia i se aplica o amenda pecuniara in marime de 0,1 % pentru fiecare zi de intirziere.
 7. Daca la momentul transmiterii bunurilor de catre parti se constata insuficienta lor cantitativa, contractul bursier poate fi reformulat doar in partea ce tine de modificarea cantitatii marfii.

 1. Modul de solutionare a litigiilor

 1. Toate litigiile aparute ca urmare a expunerii spre vinzare a marfurilor sechestrate, precum si cele legate de executarea contractelor bursiere, al caror obiect il constituie marfurile indicate, se solutioneaza in cadrul Comisiei de Arbitraj a Bursei.
 2. Hotaririle Comisiei de Arbitraj pot fi atacate in organele judiciare in conformitate cu legislatia in vigoare.
 3. Raporturile juridice neprevazute de prezentele Reguli se reglementeaza de legislatia in vigoare.

Decizia nr.cu privire la expunerea spre comercializare a bunurilor prin intermediul Bursei Universale de Marfuri a Moldovei Vezi anexa nr.2

Contractul de prestare a serviciilor de brokeraj (vezi anexa 3)

Contract de mandat (pentru vinzarea bunurilor) (vezi anexa 4)

PROCURA (vezi anexa 5)

Cerere de participare la licitatiile Bursei Universale de Marfuri a Moldovei pentru vinzare/cumparare (vezi anexa 6)

RAPORTUL BROKERULUI (vezi anexa 7)

Act de primire-predare a bunurilor) (vezi anexa 8)

 

 


"BURSA UNIVERSALA DE MARFURI A MOLDOVEI" SRL, 2003 Toate drepturile sint inregistrate. Intrebari si propuneri pe tel:277358